Spårprofiler

Så här ser banprofilerna ut för Dundret Runt. Kontrollerna är markerade.

Dundret Runt tremil

Banprofil tremil

Dundret Runt femmil

Banprofil femmil

NSD Classic

OBS: Ny spårdragning för NSD Classic. Efter sista kontrollen är spåret för NSD Classic identiskt med Dundret Runts tre- och femmil. Spårprofilen är inte reviderad med den ändrade spårdragningen.